Home
Servicii
echipa
Noutati
Cariere
Contact
Dascăl, Ciotea & Asociații SPARL , functioneaza in cadrul Baroului Bucuresti.

 
Servicii
 
  Reprezentare în instanță
  Consultanță
  Fuziuni, divizări și achiziții
 
 
     
Noutati
 
Cesiunea creantelor fiscale - o metoda de deblocare a dosarelor de rambursare a TVA
data: 2022-05-14 15:02:50 ; sursa: avocatnet.ro
Publicarea Ordinului ANAF 1308/2009 privind unele masuri pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, precum si pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentand taxa pe valoarea adaugata aprobata prin decizia de rambursare pare sa fi adus o raza de lumina in zona dosarelor de rambursare a TVA. Ideea este salutabila, insa validarea eficientei sale practice va putea fi estimata dupa cateva luni de aplicare
Aparitia acestor reglementari este, cel mai probabil, rezultatul direct al crizei financiare care, este cunoscut, a afectat masiv bugetul de stat, iar acest impact a fost si este vizibil si in ceea ce priveste capacitatea de rambursare a sumelor de TVA evidentiate in deciziile de rambursare.

Ordinul are doua obiective, corecte din punct de vedere fiscal: pe de o parte, urmareste accelerarea procesului de solutionare a cererilor privind deconturile cu suma negativa de TVA si implicit a procesului de rambursare a TVA, iar pe de alta parte urmareste sa valorifice prevederea din Codul de procedura fiscala art. 30 referitoare la cesiunea creantelor fiscale in scopul inlocuirii rambursarii taxei pe valoarea adaugata, in contextul lipsei de lichiditati, cu un mecanism de compensare a creantei cu datorii ale creditorilor companiei respective catre bugetul statului.

Pentru fiecare dintre cele doua obiective prezentam mai jos detaliile cele mai semnificative.

Accelerarea procesului de rambursare a TVA

In scopul accelerarii procesului de rambursare a TVA au fost adoptate urmatoarele masuri:

Stabilirea unui termen maximal de solutionare a controalelor incrucisate. Organul fiscal poate solicita realizarea unui control incrucisat altor organe fiscale si acestea au termen de raspuns de 45 de zile, care se poate prelungi cu inca 45 de zile, in cazuri justificate, cu aprobarea ANAF. Amanarea solutionarii se face pentru intreaga suma.
Extinderea competentei de efectuare a controalelor incrucisate. In cazuri justificate, controlul incrucisat poate fi solicitat si catre comisarii Garzii Financiare, cu aprobarea presedintelui ANAF.

Introducerea unui rang de prioritate. Controalele incrucisate efectuate in cazul rambursarilor cu risc fiscal mare se vor desfasura cu prioritate fata de alte activitati de inspectie fiscala. In momentul planificarii activitatilor de inspectie fiscala acest tip de misiuni va avea prioritate.

Introducerea obligatiei de actualizare cu celeritate a bazelor de date locale. Ordinul instituie obligatia in sarcina conducatorilor unitatilor fiscale de a desemna functionari publici responsabili de actualizarea in timp real a bazei de date privind solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA. Constituirea de baze de date locale. Acest lucru va fi util in monitorizarea proceselor de restituire a TVA.


Implementarea procedurii de cesionare a creantelor principale sau accesorii
privind drepturi de rambursare sau restituire

Desi conceptul de cesiune a creantelor fiscale a fost reglementat inca de la intrarea in vigoare a Codului de procedura fiscala, utilizarea acestuia in practica a fost limitata sau chiar inexistenta. A fost necesara aparitia unui element de presiune: criza financiara, care la randul sau a determinat incapacitatea bugetului de stat de a onora rambursarea sumelor de TVA, pentru ca acest concept al cesiunii de creante fiscale sa fie luat in considerare cu seriozitate.

Ordinul ANAF introduce reglementari privind implementarea practica a acestui concept. Sunt prezentate atat regulile de aplicare, cat si formularistica necesara. In cele ce urmeaza sunt mentionate principalele reguli care guverneaza sistemul de cesiune a creantelor.

Sfera de aplicabilitate. Procedura se aplica atat pentru deconturile cu sume negative cu optiune de rambursare aflate in curs de solutionare la data publicarii ordinului, cat si celor care se depun dupa 10 iulie 2009.

Creante eligibile pentru a fi cesionate. In conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala art. 30 alin (1), pentru a putea fi cesionata creanta fiscala trebuie stabilita conform legii. Pot fi cesionate numai sumele efectiv de restituit contribuabilului cedent. Daca acesta inregistreaza obligatii fiscale, inainte de efectuarea cesiunii se compenseaza aceste datorii fiscale.

Procedura de notificare a organelor fiscale. Creantele principale sau accesorii privind drepturile de rambursare sau de restituire ale contribuabililor pot fi cesionate numai cu notificarea prealabila a organului fiscal compentent in administrarea cedentului. Cesiunea isi produce efecte numai incepand cu data la care cesionarul a notificat acest lucru in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala art. 30 alin (2).

Procedura de lucru cu organele fiscale. Creantele fiscale ale contribuabilului pot fi cesionate catre terti. In acest sens se depune contractul de cesiune de catre cesionar. Daca acesta inregistreaza obligatii fiscale restante, se va depune impreuna cu contractul de cesiune la organul fiscal competent in administrarea cedentului si o cerere de compensare.

Data stingerii obligatiilor fiscale restante ale cesionarului este data depunerii cererii de compensare. In cazul in care, desi exista obligatii fiscale restante, cesionarul nu depune cerere de compensare, stingerea obligatiilor se va face la data la care trezoreria care deserveste organul fiscal competent in administrarea cedentului inregistreaza operatiunea de compensare.

Organul fiscal competent in administrarea cesionarului intocmeste nota de compensare a obligatiilor fiscale pe format tipizat, in 4 exemplare si o transmite unitatii de trezorerie si contabilitate publica care deserverse organul fiscal competent in administrarea cedentului.

Dupa reprimirea a 3 din cele 4 exemplare ale notei de compensare de la Trezorerie, acestea vor fi distribuite astfel: un exemplar se comunica cesionarului, un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al cedentului, iar al treilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al cesionarului.

Procedura de lucru la nivelul Trezoreriei. Notele de compensare sunt emise de organul fiscal competent in administrarea cedentului si sunt comunicate trezoreriilor care efectueaza inregistrarile si restituie notele de compensare organului fiscal.

Daca cendentul si cesionarul sunt arondati aceleiasi unitati de trezorerie si contabilitate publica, unitatea de trezorerie:
- va intocmi nota contabila de stingere a obligatiilor cesionarului
- va efectua informatic operatiunea de compensare
- va restitui organului fiscal nota de compensare in 3 exemplare

Daca cedentul si cesionarul sunt arondati unor unitati de trezorerie si contabilitate publica diferite, organul fiscal in administrarea cedentului comunica nota de compensare trezoreriei care deserveste organul fiscal in administrarea cedentului, iar aceasta va intocmi ordin de plata cu indicarea urmatoarelor detalii:
- cod fiscal platitor: codul fiscal al cedentului
- cod fiscal beneficiar: codul fiscal al cesionarului
- indicarea conturilor bugetare corespunzatoare
- data platii: data la care se sting obligatiile bugetare ale cesionarului

Dupa efectuarea compensarii, cele 3 exemplare ale notei de compensare se transmit organelor fiscale competente, urmand ca arhivarea documentelor sa se realizeze asa cum este precizat la sectiunea precedenta.

Utilizarea creantei in cazul in care nu este cesionata. In situatia in care contribuabilii nu doresc cesionarea dreptului de rambursare, se va constitui o baza de date la nivel national referitoare atat la contribuabilii care detin astfel de creante, cat si la creditorii acestora. Baza de date va fi utilizata pentru identificarea relatiilor dintre detinatorii de creante fiscale si creditorii acestora in scopul infiintarii institutiei popririi pe venituri. Formularele pentru realizarea acestei actiuni sunt prezentate in cuprinsul ordinului.
 
 
     
  Acasa   |   Servicii   |   Noutati   |   Parteneri și Asociați   |   Cariere   |   Contact
Copyright © 2024 Dascăl, Ciotea & Asociații SPARL - Baroul Bucuresti. Toate drepturile rezervate.