Home
Servicii
echipa
Noutati
Cariere
Contact
Dascăl, Ciotea & Asociații SPARL , functioneaza in cadrul Baroului Bucuresti.

 
Servicii
 
  Reprezentare în instanță
  Consultanță
  Fuziuni, divizări și achiziții
 
 
     
Noutati
 
Modificari in Normele de aplicare a Codului Fiscal(III): Cheltuieli deductibile
data: 2009-11-27 23:06:58 ; sursa: avocatnet.ro
Noile norme de aplicare a Codului Fiscal, elaborate recent de Ministerul Finantelor, stabilesc printre altele si o serie de conditii generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse.
Cheltuielile pe care o firma le face pot fi deductibile in cazul in care:
a) sunt efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, justificate prin documente;
b) sunt cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;
c) respecta regulile privind amortizarea, prevazute in titlul II, dupa caz;
d) cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru:
1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
2. activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul;
3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;
4. persoane care obtin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu, cu conditia impozitarii sumei reprezentand prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul platii de catre suportator

Ce spun noile normele de aplicare?

In primul rand, inainte de a vorbi de cheltuieli nedeductibile, noile norme fac referire la venitul brut, in care se includ toate veniturile in bani si in natura, cum sunt: venituri din vanzarea de produse si de marfuri, venituri din prestarea de servicii si executarea de lucrari, venituri din vanzarea sau inchirierea bunurilor din patrimoniul afacerii si orice alte venituri obtinute din exercitarea activitatii, precum si veniturile din dobanzile primite de la banci pentru disponibilitatile banesti aferente afacerii, din alte activitati adiacente si altele asemenea.

In venitul brut se includ si veniturile incasate ulterior incetarii activitatii independente pe baza facturilor emise si neincasate pana la incetarea activitatii.

Prin activitati adiacente se intelege toate activitatile care au legatura cu obiectul de activitate autorizat.

In cazul incetarii definitive a activitatii sumele obtinute din valorificarea bunurilor din patrimoniul afacerii, inscrise in Registrul-inventar, cum ar fi: mijloace fixe, obiecte de inventar si altele asemenea, precum si stocurile de materii prime, materiale, produse finite si marfuri ramase nevalorificate sunt incluse in venitul brut.

In cazul in care bunurile si drepturile din patrimoniul afacerii trec in patrimoniul personal al contribuabilului, din punct de vedere fiscal se considera o instrainare, suma reprezentand contravaloarea acestora incluzandu-se in venitul brut al afacerii si evaluarea se face la preturile practicate pe piata sau stabilite prin expertiza tehnica.

In cazul bunurilor si drepturilor care trec prin reorganizare in patrimoniul altei afaceri ale aceluiasi contribuabil, cele cu valoare ramasa de amortizat se inscriu in Registul – inventar la aceasta valoare care constituie si baza de calcul a amortizarii.

Pentru bunurile si drepturile complet amortizate care trec prin reorganizare in patrimoniul altei afaceri ale aceluiasi contribuabil nu se calculeaza amortizare ca si cheltuiala aferenta veniturilor noii activitati.

Nu constituie venit brut urmatoarele:
- aporturile facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;
- sumele primite sub forma de credite bancare ori de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice;
- sumele primite ca despagubiri;
- sumele ori bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii.
- bunuri si drepturi din patrimoniul unei afaceri care trec prin reorganizare in patrimoniul altei afaceri ale aceluiasi contribuabil, cand se pastreaza destinatia bunurilor.

In cazul reorganizarii activitatii independente in timpul anului, venitul net/ pierderea se determina separat pentru fiecare perioada in care activitatea independenta a fost desfasurata intr-o forma de organizare de contribuabil, inscriindu-se separat in decizia de impunere in vederea stabilirii impozitului pe venitul net cumulat aferent intregului an fiscal. In situatia in care in perioada impozabila respectiva s-a inregistrat pierdere fiscala aceasta poate fi reportata potrivit regulilor de reportare prevazute la art. 80.

Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, astfel cum rezulta din evidentele contabile conduse de contribuabili, cu respectarea prevederilorart. 48 alin. (4) - (7) din Codul fiscal.

Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile efectuate in scopul realizarii veniturilor pentru a putea fi deduse sunt:
a) sa fie efectuate in interesul direct al activitatii;
b) sa corespunda unor cheltuieli efective si sa fie justificate cu documente;
c) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.

. Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu:
- dobanzile aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, altele decat institutiile care
desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza
contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei;

- cheltuieli reprezentand tichetele de masa acordate de angajator potrivit legii precum si cheltuieli
reprezentand tichetele de vacanta acordate de angajator potrivit legii;

- alte cheltuieli efectuate in scopul realizarii veniturilor.

Prin exceptie de la prevederile alin. (16) al art. 24, contribuabilii care investesc pentru infiintarea si functionarea cabinetelor medicale, pot recupera aceste cheltuieli numai prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor art. 24.

Sunt cheltuieli deductibile si cele efectuate pentru intretinerea si functionarea spatiilor folosite pentru desfasurarea afacerilor chiar daca documentele sunt emise pe numele proprietarului si nu pe numele contribuabilului.˝
 
 
     
  Acasa   |   Servicii   |   Noutati   |   Parteneri și Asociați   |   Cariere   |   Contact
Copyright © 2024 Dascăl, Ciotea & Asociații SPARL - Baroul Bucuresti. Toate drepturile rezervate.